Blogi

Blogi

6.6.2021

Kirkkonummen kouluhankkeet liikkeelle, kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen

– Kunnan kokonais­ta­loutta rasittaa tulevina vuosina erityisen paljon Marinin hallituksen vihreiden, keskustan, RKP:n ja vasem­mis­to­liiton tuella ajama maakunta-sote. Se vaikuttaa Kirkkonummen kunnan talouteen todella negatiivisesti. Tämä on otettava huomioon kokonais­ta­louden hallinnan skenaarioissa vaikka toivonkin, että sote-muutos ei toteutuisi esitetyllä mallilla ja rahoi­tus­rat­kai­suilla, painottaa Kirkkonummen kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

3.6.2021

Kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi: Kirkkonummen terve talous edellyttää järkeviä päätöksiä ja hyvää yhteistyötä

Kirkkonummella on hyvät edellytykset menestyä myös tulevai­suu­dessa, kun yhteistyössä uskalletaan tehdä järkeviä päätöksiä toimintojen kehittämisessä, nopeammassa tai ripeämmässä kaavoituksessa ja tarpeellisissa inves­toin­neissa.
Kirkkonummi menestyy ja voi tarjota hyvät palvelut asukkaille ja yrityksille verotulojen lisäämisen avulla. Veroja ei pidä korottaa, vaan kunnan pitää saada lisätuloja kilpai­lu­ky­kyisen veroprosentin tuomalla muuttovoitolla ja järkevällä kaavoituksella. Asian­tun­ti­joiden tekemät selvitykset osoittavat kiistatta, että väestönkasvu ja sen mukana verotulojen kasvu ovat kunnan tulevaisuuden tärkeä voimavara ja sitä pitää vaalia hyvällä, ripeällä kaavoituksella.

23.5.2021

Totuus kouluhankkeista – koulut eivät tule kuntoon syyttelyllä

Kirkkonummen kouluhankkeiden ympärillä käytävä ”keskustelu” mediassa ja somessa alkaa saada surkuhupaisia piirteitä. Muun muassa vihreiden valtuustoryhmän erikoiset väitteet Kirkkonummen kunnanhallituksen toiminnasta eivät anna kovin hyvää kuvaa heidän tavastaan osallistua rakentavaan keskusteluun järkevien ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi valtavan ison koulurakentamistarpeen hoitamisessa.

7.3.2021

Haapaniemi 40 vuotta Kirkkonummen kehittämisessä mukana

Nykyinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi on tehnyt pitkän ”uran” Kirkkonummella eri luottamushenkilötehtävissä. Sinä aikana pienestä alle 20.000 asukkaan teollistuneesta maalaiskunnasta on kehittynyt yli 40.000 asukkaan vireä, menestyvä ja Suomen toiseksi suurin kunta.

1.3.2021

Ibruktagande av Södra Karelens modell för ingripande i lagstridiga gärningar i skolor

Kyrkslätt borde vara världens bästa ställe för ett barn att växa upp. För alla är det tyvärr inte det. Mobbning är ett ihärdigt problem som fortfarande håller till i vårt samhälle och våra skolor.
Såsom många andra fenomen ändrar mobbning också hela tiden sin form och hittar nya tillfällen. Vi måste bestämt kämpa mot mobbning eftersom det i värsta fall kan lämna djup trauma som räcker livet ut. Man måste komma ihåg att mobbning också lämnar sina spår i den som mobbar.

1.3.2021

Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Kirkkonummen pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa. Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

28.2.2021

Vanhaa vaalien ja uutta rakentaen! Gesterbyn koulukeskus tarvitsee toimivat tilat

Gesterbyn koulukeskuksen oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö tarvitsevat terveet, turvalliset ja toimivat tilat mahdollisimman nopeasti. Niin myös Nissnikun koulun oppilaat Masalassa, unohtamatta Kantvikin koulun jo kiireellisiä korjaustarpeita sekä kokonaan uutta kaksikielistä lukiokampusta kunnan keskustaan. Hankemäärä on koulurakentamisen osalta historiallisen valtava Kirkkonummella. Pelkät investointien kustannukset ovat näissä yhteensä reilusti yli 100.000.000 euroa – siis yli sata miljoonaa euroa.