Kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi: Kirkkonummen terve talous edellyttää järkeviä päätöksiä ja hyvää yhteistyötä

Kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi: Kirkkonummen terve talous edellyttää järkeviä päätöksiä ja hyvää yhteistyötä

Julkaistu:

Juttu julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 3.6. (linkki)

Kirkkonummella on hyvät edellytykset menestyä myös tulevai­suu­dessa, kun yhteistyössä uskalletaan tehdä järkeviä päätöksiä toimintojen kehittämisessä, nopeammassa tai ripeämmässä kaavoituksessa ja tarpeellisissa inves­toin­neissa. Näin sanoo kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

– Kirkkonummi menestyy ja voi tarjota hyvät palvelut asukkaille ja yrityksille verotulojen lisäämisen avulla. Veroja ei pidä korottaa, vaan kunnan pitää saada lisätuloja kilpai­lu­ky­kyisen veroprosentin tuomalla muuttovoitolla ja järkevällä kaavoituksella. Asian­tun­ti­joiden tekemät selvitykset osoittavat kiistatta, että väestönkasvu ja sen mukana verotulojen kasvu ovat kunnan tulevaisuuden tärkeä voimavara ja sitä pitää vaalia hyvällä, ripeällä kaavoituksella, kertoo Timo Haapaniemi.

– Meidän ei pidä yrittää matkia Espoon kaupun­ki­ra­ken­netta, vaan tarjota monipuolisia asumisen mahdol­li­suuksia, niin luonnon­lä­heisiä moderneja pienta­lo­a­lueita, maalais­mai­semien väljää omako­ti­a­su­mista kuin kunnan keskustassa korke­a­luok­kaisia kerrostaloja, korostaa Timo Haapaniemi.

Vastak­kai­na­settelu omakotitalojen ja kerrostalojen välillä turhaa

Haapaniemi korostaa, että pienta­lo­a­lueita tarvitaan ehdottomasti lisää, etenkin kun omako­ti­tonttien kysyntä on nyt vilkasta ja tarjontaa minimaalisesti. Hänen mukaansa myös pari- ja rivitalojen kysyntä on jälleen kasvussa Kirkkonummella.

– Jotkut päättäjät haluavat lisää omakotitaloja, jotkut kerrostaloja. Mielestäni eri elämän­ti­lan­teissa on oltava erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Minä lähden siitä, että kunnan tulevaisuus ja terve kuntatalous edellyttävät meiltä molempia oikeassa, nykyistä paremmassa suhteessa. Painopiste on viime aikoina ollut pienissä kerros­ta­lo­a­sun­noissa ja niitä on tullut jo liikaakin. Tarve isommille kerros­ta­lo­a­sun­noille on samalla kasvanut, kun väestö ikääntyy ja haluaa siirtyä lähemmäs palveluja, kertoo Haapaniemi palautteesta asukkailta.

– Kunnan keskustan kehittäminen on veto- ja elinvoiman kannalta todella tärkeää. Kirkkoharjun koulun siirtyminen Jokirinteeseen avaa meille mahtavat mahdollisuudet kehittää keskustaa eläväksi ja lisätä sitä kautta myös kaupallisten palvelujen tarjontaa ja luoda työpaikkoja. Sain eräältä kuntalaiselta mielen­kiin­toisen idean, että kehittäisimme keskustaan esimerkiksi vanhan terveys­kes­kuksen paikalle yritys­kam­puksen, jossa muunneltavissa tiloissa voisivat toimia pienemmät yritykset, joiden tarjoamille palveluille keskeinen sijainti on tärkeää. Kaikki ideat ovat nyt tarpeen, jotta keskustasta saadaan viihtyisä ja toimiva asumisen, palveluiden ja kauppojen kokonaisuus, pohtii Haapaniemi.

Verotuloja muuttovoitolla

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli maanantaina kunnan­val­tuuston kokouksessa kunnan väestön­ke­hi­tyksen lukuja. Niistä ilmeni, että vuosina 2017-18 väestönkasvu oli lähes nollassa ja se heijastui heti kunnan talouteen ja romahdutti vuoden verotulojen kasvun pariksi vuodeksi. Vuoden 2019 väestönlisäys oli 1,4 % ja se näkyy jo kuluvan vuoden suotuisana verotulojen kertymänä.

– Tämä on juuri se asia, johon asian­tun­ti­joiden selvitykset viittaavat. Mikäli väestönkasvu ja erityisesti muuttovoitto tyrehtyy, aiheuttaa se meille ”seitsemän laihaa vuotta”. Tämän takia aktiivinen pienta­lo­a­lu­eiden kaavoitus on tärkeää.

– Sitä paitsi meillä on kunnan palveluissa kapasiteettia lähes kaikkialla muualla paitsi Masalan-Sundsbergin-Sarvvikin alueella. Sinne on alueen kehittymisen myötä mahdollista rakentaa lisää lähikouluja ja muita lähipalveluja sekä työpaikka-alueita, kertoo Haapaniemi.

Kuntakeskuksen kehittämisen lisäksi maanantain kokouksessa kunna­nark­ki­tehti Tero Luomajärvi piti Jorvaksen ja Sundsbergin alueen kehittämistä kunnalle tuhannen taalan paikkana. Alueen kehityskuva hyväksyttiin jatko­suun­nit­telun pohjaksi valtuustossa.

– Sundsbergin posti­nu­me­roalue on Suomen ykkösalue, kun mitataan verotuloja asukasta kohti. Se on hyvän yhteistyön tulos ja erinomainen asia kunnalle. Vastaavia alueita voimme kehittää myös merelliseen Kantvikiin ja samalla saamme myös lisättyä kaikkien kuntalaisten pääsyä rantojen virkis­ty­sa­lu­eille, iloitsee kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Haapaniemi.

Kunnan talousluvut huolestuttavia

Kirkkonummella on edessään mittavat investoinnit, jotka tulevat rasittamaan kunnan taloutta vuosikausia. Talousjohtajan mukaan jo nyt investointien poistot ovat kasvaneet viidellä miljoonalla eurolla vuodesta 2016 ja niiden kasvu jatkuu. Se rasittaa kunnan käyttötaloutta.

– Mittavat välttämättömät kouluin­ves­toinnit on tehtävä, mutta järkevästi ja oikein mitoitettuina. Tarvitsemme toimivat ja terveet tilat oppilaille ja henkilöstölle. Ne ovat tulevai­suu­dessa kunnan tärkeä veto- ja elinvoi­ma­tekijä. Samalla meidän on pidettävä huolta hyvistä palveluista ikääntyvälle väelle, kertoo Haapaniemi.

– Meidän on haettava hyviä kunnan ulkopuolisia rahoi­tus­rat­kaisuja inves­toin­tei­himme. Näin voimme tasata niiden talous­vai­ku­tuksia useammalle vuodelle. Lainamäärän kasvu on valtava lähivuosina ja sen hoitamiseksi tarvitsemme lisätuloja.

– Menestymisen mahdollisuudet on Kirkkonummella kuitenkin mahtavat. Nyt vain jäitä hattuun päättäjille. Emme voi antaa suuria katteettomia vaalilupauksia, rauhoittelee Haapaniemi kunta­vaa­li­kuu­metta.

Mikäli kunnan tuloja ei saada lisää ja verotulot eivät riitä, on edessä ikäviä päätöksiä tulevalle valtuustolle. Sopeut­ta­mis­toi­missa silloin on arvioitava kaikki kunnan toiminnot uudelleen. Viime vuonna tehdyt talouden ensimmäiset sopeut­ta­mis­toimet olivat pakollisia ja niitä on välttämätöntä jatkaa.

Lisää julkaisuja

6.6.2021

Kirkkonummen kouluhankkeet liikkeelle, kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen

– Kunnan kokonais­ta­loutta rasittaa tulevina vuosina erityisen paljon Marinin hallituksen vihreiden, keskustan, RKP:n ja vasem­mis­to­liiton tuella ajama maakunta-sote. Se vaikuttaa Kirkkonummen kunnan talouteen todella negatiivisesti. Tämä on otettava huomioon kokonais­ta­louden hallinnan skenaarioissa vaikka toivonkin, että sote-muutos ei toteutuisi esitetyllä mallilla ja rahoi­tus­rat­kai­suilla, painottaa Kirkkonummen kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

7.3.2021

Haapaniemi 40 vuotta Kirkkonummen kehittämisessä mukana

Nykyinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi on tehnyt pitkän ”uran” Kirkkonummella eri luottamushenkilötehtävissä. Sinä aikana pienestä alle 20.000 asukkaan teollistuneesta maalaiskunnasta on kehittynyt yli 40.000 asukkaan vireä, menestyvä ja Suomen toiseksi suurin kunta.