Totuus kouluhankkeista – koulut eivät tule kuntoon syyttelyllä

Totuus kouluhankkeista – koulut eivät tule kuntoon syyttelyllä

Julkaistu:

Juttu julkaistu Kirkkonummen Sanomien numerossa 40 23.5.2021

Kirkkonummen kouluhankkeiden ympärillä käytävä ”keskustelu” mediassa ja somessa alkaa saada surkuhupaisia piirteitä. Muun muassa vihreiden valtuustoryhmän erikoiset väitteet Kirkkonummen kunnanhallituksen toiminnasta eivät anna kovin hyvää kuvaa heidän tavastaan osallistua rakentavaan keskusteluun järkevien ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi valtavan ison koulurakentamistarpeen hoitamisessa.

Tässä omat kommenttini asiaan:

  1. Terveet, turvalliset ja toimivat tilat kaikille koululaisille, opiskelijoille ja päiväkodeille ja niiden työntekijöille – KYLLÄ!
  2. Kuntalaisten rahojen järkevä ja tehokas käyttö – KYLLÄ!
  3. Koulujen ja kaikkien muiden tilojemme kunnosta ja turvallisuudesta pitää huolehtia hyvin KYLLÄ!
  4. Kunnanvaltuuston päätöksiä on noudatettava – KYLLÄ!
  5. Hankesuunnitelmassa määritellään kustannusten kannalta tärkeimmät asiat – KYLLÄ!
  6. Luottamushenkilöt eivät saa kehittää tai muuttaa virkamiesten tekemiä hankesuunnitelmia – VÄÄRIN!

Päättäjien tärkein paikka vaikuttaa kaikkien meidän hankkeidemme kustannuksiin on hankesuunnitelma. Siinä määritellään investoinnin laajuus, toteutus, jatkotoimet ja toiminnalliset vaikutukset sekä kustannusten perusta. Luottamushenkilöiden tehtävä ja velvollisuus on lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja -valtuustossa varmistaa hankesuunnitelman hyvä sisältö. Se ei ole viivyttelyä, vaan viisautta.

Kuntavaalien läheisyydestä huolimatta toivon rakentavaa ja hyvää yhteistyötä kaikkien valtuustoryhmien kanssa.

Paras tulos syntyy vuorovaikutuksella

Pidän hyvänä sitä, että voisimme virkamiesten kanssa ja myös luottamushenkilöiden kesken käydä avointa ja rakentavaa keskustelua kaikista meidän hankkeistamme, myös tärkeistä kouluhankkeista. Nyt näyttää siltä, että keskustelua ei saisi käydä luottamushenkilöiden tasolla ollenkaan.

Kirkkonummella on liikaa huonoja esimerkkejä siitä, kuinka hankkeiden alkuvaiheessa tehdään hätiköityjä ja puutteellisiin suunnitelmiin tai oletuksiin perustuvia päätöksiä. Kustannusarviot ylittyvät sen jälkeen miljoonilla ja ne olisi voitu välttää tai ainakin minimoida hyvällä suunnittelulla. Ylityksiin meillä ei ole varaa.

Oikea hintataso Kirkkonummen hankkeisiin

Useat kuntalaiset ihmettelevät aiheellisesti sitä, että miksi Kirkkonummella kouluhankkeet ovat niin kalliita verrattuna moniin muihin Helsingin seudun kuntiin. Tämä on asia, joka on ehdottomasti tarkasti käytävä läpi ja on löydettävä keinot kustannustehokkuuden parantamiseen.

Esimerkiksi uuden lukiohankkeen osalta päättäjille ehdotetun hankesuunnitelman mukaan arvioidut kustannukset ovat meillä huomattavasti korkeammat kuin juuri Hyvinkäällä valmistuneessa lukiossa. Meillä hinta on neliötä kohti jopa 1.000 euroa suurempi kuin Hyvinkäällä. Tilat molemmissa kahdelle lukiolle, kansalaisopistolle ja osin musiikkiopistolle. Hyvinkäällä tosin liikuntatilat ovat osin yksityisissä tiloissa, mutta se ei selitä suurta eroa neliöhinnoissa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätös palauttaa lukion hankesuunnitelma uuteen valmisteluun mm. tilojen yhteiskäytön tehokkuuden parantamiseksi ja synergiaetujen lisäämiseksi oli aivan oikea, vaikka vihreät väittävät virheellisesti sen olevan viivyttelyä.

Gesterbyn koulukeskushankkeen osalta kunnanhallitus saa vasta ensi maanantaina tiedot sen hankkeen ja muiden investointien rahoituksesta ja vaikutuksista kunnan kokonaistalouteen. Nämä ovat aivan oleellisen tärkeitä tietoja päätöksenteon perustaksi, mikäli päättäjiä kiinnostaa kunnan kokonaistalous ja sen hallinta. Kyse ei ole poliittisesta pelistä tai viivyttelystä, elleivät vihreät tee itse siitä sellaista. Heidän mahdollisesta poliittisesta pelistään kärsivät kunnan talouden lisäksi sisäilmaongelmaisia kouluja käyvät oppilaat ja henkilökunta.

Kunnanvaltuuston budjettilinjaukset määräävät

Kunnanvaltuusto on tämän vuoden talousarvion yhteydessä päättänyt yksimielisesti sekä lukioiden yhteiskampuksen että Gesterbyn koulukeskuksen osalta, että kustannusarvioita ei vielä ole. Kustannuksiin ja hankkeiden laajuuteen otetaan kantaa nimenomaan hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tämän me varmasti kaikki ymmärrämme.

Toistan sen, että kaikkien kouluhankkeiden ja muiden tärkeiden investointien mahdollisimman nopean toteutuksen kannalta olennaisen tärkeää on kokonaisuuden järkevä ja hyvä hallinta.

Vihreiden väite, että aiempien vuosien kunnanhallitus olisi ”torpannut” Nissnikun koulun toteuttamisen ei pidä paikkaansa. Kunnanvaltuusto tekee aina meillä päätökset isoista investoinneista, eikä kunnanhallitus voi niitä muuttaa. Tuollaisen heiton jätän omaan arvoonsa vihreiden ilmeisesti sisäisten erimielisyyksien ilmentymänä.

Yhteistyötä myös vihreiden kanssa

Olen henkilökohtaisesti halunnut myös vihreiden kanssa hyvää yhteistyötä kaikissa kunnan asioissa. Olemme monissa asioissa onnistuneetkin yhdessä herättämään kuntaa, päättäjiä ja virkamiehiä uuteen ajatteluun vaikkapa maankaato- ja louhintapaikkojen ongelmien vähentämiseksi tai niiden osoittamisessa jatkossa asutuksen ja ympäristön kannalta paremmille paikoille. Tai lähiluonto- ja lähivirkistysasioissa.

Harmi, että koulu- ja sivistystoimen asioissa ei saisi vihreiden mukaan kriittistäkin keskustelua käydä. En tiedä, mikä on syy. Kirkkonummen kunnan vastuullisena virkamiehenä ja toisaalta, ihan laillisesti, johtavana luottamushenkilönä kunnanhallituksessa toimivan Reetta Hyvärisen kanssa olen jatkuvasti keskustellut paljon kunnan asioista. Olen aina keskustelun aluksi korostanut hänelle, milloin puhun hänen kanssaan hänen virkamiesasemansa ja milloin luottamushenkilöasemansa perusteella, jotta ei tulisi epäselvyyttä roolituksesta.

Kuntavaalien läheisyydestä huolimatta toivon rakentavaa ja hyvää yhteistyötä kaikkien valtuustoryhmien kanssa.

Timo Haapaniemi

Kokoomuksen ehdokas kuntavaaleissa Kirkkonummella

PS. Hyvät, toimivat, terveet ja turvalliset koulut ovat taatusti yhteinen tavoitteemme. Kestämätöntä velkataakkaa ei kukaan meistä kuitenkaan varmaan halua jättää tuleville sukupolville!

Lisää julkaisuja

28.2.2021

Vanhaa vaalien ja uutta rakentaen! Gesterbyn koulukeskus tarvitsee toimivat tilat

Gesterbyn koulukeskuksen oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö tarvitsevat terveet, turvalliset ja toimivat tilat mahdollisimman nopeasti. Niin myös Nissnikun koulun oppilaat Masalassa, unohtamatta Kantvikin koulun jo kiireellisiä korjaustarpeita sekä kokonaan uutta kaksikielistä lukiokampusta kunnan keskustaan. Hankemäärä on koulurakentamisen osalta historiallisen valtava Kirkkonummella. Pelkät investointien kustannukset ovat näissä yhteensä reilusti yli 100.000.000 euroa – siis yli sata miljoonaa euroa.