Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Julkaistu:

Valtuustoaloite 1.3.2021
Kunnanvaltuuston kokoukseen 8.3.2021

Kirkkonummen pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Kiusaaminen kehittyy ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on uudistuttava. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa. 

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän tehokkaat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummelle laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Tässä linkki Etelä-Karjalan hyväksi koettuun malliin https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da-102a47f11dae

Timo Haapaniemi ja kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisää julkaisuja

1.3.2021

Ibruktagande av Södra Karelens modell för ingripande i lagstridiga gärningar i skolor

Kyrkslätt borde vara världens bästa ställe för ett barn att växa upp. För alla är det tyvärr inte det. Mobbning är ett ihärdigt problem som fortfarande håller till i vårt samhälle och våra skolor.
Såsom många andra fenomen ändrar mobbning också hela tiden sin form och hittar nya tillfällen. Vi måste bestämt kämpa mot mobbning eftersom det i värsta fall kan lämna djup trauma som räcker livet ut. Man måste komma ihåg att mobbning också lämnar sina spår i den som mobbar.