Ibruktagande av Södra Karelens modell för ingripande i lagstridiga gärningar i skolor

Ibruktagande av Södra Karelens modell för ingripande i lagstridiga gärningar i skolor

Julkaistu:

Kyrkslätt borde vara världens bästa ställe för ett barn att växa upp. För alla är det tyvärr inte det. Mobbning är ett ihärdigt problem som fortfarande håller till i vårt samhälle och våra skolor.

Såsom många andra fenomen ändrar mobbning också hela tiden sin form och hittar nya tillfällen. Vi måste bestämt kämpa mot mobbning eftersom det i värsta fall kan lämna djup trauma som räcker livet ut. Man måste komma ihåg att mobbning också lämnar sina spår i den som mobbar.

Mobbning utvecklas och därför måste man förnya sätten för hur mobbning förebyggs och hur mobbningssituationer sköts. Man har i många år sökt modeller för att förhindra mobbning. En del av dessa fungerar bättre, en del sämre. Det finns ingen patentlösning, men då en fungerande modell hittas lönar det sig att flerdubbla den.

I Södra Karelen har man uppnått goda resultat med den nya modellen för ingripande i lagstridiga gärningar. Sammanfattat innebär modellen att brottsanmälan görs om ett barn under 15 år gör en lagstridig gärning i skolan. Gärningsmannen hänvisas till en diskussionsgrupp med förutom gärningsmannen och offret även bådas vårdnadshavare, polisen och en rättslig företrädare för de unga.

I Södra Karelen har man gjort upp gemensamma anvisningar för hela landskapet, enligt vilka man ingriper i lagstridiga gärningar. I anvisningarna har man gjort upp specifika anvisningar för olika mobbningssituationer. Det centrala i anvisningarna är att de ger gemensamma, tydliga och tillräckligt effektiva tillvägagångssätt för att ingripa i mobbning.

Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att man i samarbete med polisen och andra myndigheter gör upp motsvarande anvisningar för Kyrkslätt, så att det finns tydligare och enklare anvisningar och gemensamma verksamhetsmodeller för att ingripa i lagstridiga gärningar.

Timo Haapaniemi

Kommunfullmäktigeledamot

Lisää julkaisuja

1.3.2021

Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Kirkkonummen pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa. Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.