Vanhaa vaalien ja uutta rakentaen! Gesterbyn koulukeskus tarvitsee toimivat tilat

Vanhaa vaalien ja uutta rakentaen! Gesterbyn koulukeskus tarvitsee toimivat tilat

Julkaistu:

Juttu julkaistu Kirkkonummen Sanomien numerossa 17 28.2.2021

Gesterbyn koulukeskuksen oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö tarvitsevat terveet, turvalliset ja toimivat tilat mahdollisimman nopeasti. Niin myös Nissnikun koulun oppilaat Masalassa, unohtamatta Kantvikin koulun jo kiireellisiä korjaustarpeita sekä kokonaan uutta kaksikielistä lukiokampusta kunnan keskustaan. Hankemäärä on koulurakentamisen osalta historiallisen valtava Kirkkonummella. Pelkät investointien kustannukset ovat näissä yhteensä reilusti yli 100.000.000 euroa – siis yli sata miljoonaa euroa.

Hankkeiden toteuttaminen vaatii päättäjiltä ja virkamiehiltä analyyttistä päätöksentekoa sekä taloudellisten kokonaisvaikutusten ymmärtämistä. Päätöksenteon pohjana pitää olla tosiasiat nykytiloista, uusien tarpeesta ja oikeasta mitoituksesta. Kunnanhallituksen saamat maan parhaiden asiantuntijoiden ennusteet ja tilastot oppilasmääristä osoittavat ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajalle Gesterbyn koulupiirin alueella selvästi laskevan suunnan. Vastuulliset päätökset eivät voi perustua ruusuisiin, sinänsä kauniisiin toiveisiin yllättäen voimakkaasti lisääntyvistä oppilasmääristä saati kunnan tulojen arvioitua suuremmasta kasvusta, jolla voisi perustella ylisuuria uusia tiloja ”varmuuden vuoksi”. 

Loanheitto ei nopeuta hankkeiden toteuttamista

Tämän lehden palstoilla on heitetty lokaa toisten poliittisten ryhmien niskaan, kun kunnanhallitus päätti asiallisesti palauttaa Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelman eli ruotsinkielisen Winellskan ja suomenkieliset Gesterbyn ja Papinmäen koulut sekä Prästgårdsbackenin päiväkodin sisältävän ison hankkeen lisävalmisteluun. Erityisesti RKP:n ja vihreiden ryhmissä vastahakoisuus edes keskustella muiden ryhmien kanssa järkevästä ja oikein mitoitetusta hankkeesta on nyt saanut outoja piirteitä ja syyttelyä muita päättäjiä kohtaan. Kunnan kokonaistalous ja tulevaisuus on jäänyt hämärästi taka-alalle. Onko unohtunut, että kunnan kaikki palvelut voidaan tulevaisuudessakin rakentaa vain terveen ja kestävän talouden pohjalle? Kunnanhallituksen puheenjohtajana en kritisoi muiden ryhmien näkemyksiä, mutta nyt syyttely ja osin väärät väitteet vaativat oikean tiedon kertomista julkisuuteen. Kokoomus, eikä käsittääkseni mikään muukaan ryhmä ei ole lykkäämässä tai jarruttamassa hankkeiden toteuttamista. Päinvastoin oikealla mitoituksella saamme kaikki tarvittavat hankkeet nopeammin kuntoon.

Miksi kunnanhallitus palautti Gesterbyn koulun hankesuunnitelman lisävalmisteluun?

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian lisävalmisteluun, koska todellisia vaihtoehtoja laajalle, arvioiden mukaan ylimitoitetulle hankkeelle ei ollut tuotu selkeästi päättäjille. Kunnan avoin päätöksenteko edellyttää vaihtoehtojen esittämistä. Niissä on esitettävä objektiivisesti eri vaihtoehtojen hyvät puolet ja myös mahdolliset epäkohdat sekä talousvaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Niiden tarkastelua ei voi syrjäyttää yksioikoisilla haluilla, että kaikki vanha nurin (Prästgårdsbackan päiväkoti ja Papinmäen nykytilat) ja vain uusi kelpaa meille. Kunnan toimintojen ja talouden kokonaisuuden järkevä hoitaminen on yksi kunnanhallituksen päätehtävistä.

Kunnan palvelutuotannon lautakunta on useita kertoja käynyt laajoja pohdintoja hankkeen mitoituksesta ja uusien pikaisesti tarvittavien tilojen toteuttamisesta siten, että myös vanhojen tilojen ja tilapäisten koulutilojen käyttö optimoidaan. Kunnanhallitus on käynyt paikan päällä tutustumassa tilapäisiin tiloihin. Samoista asioista on käyty laajaa keskustelua myös kunnan talousarvioineuvotteluissa ja talouden sopeuttamistoimien käsittelyn yhteydessä vuoden 2020 aikana. Ei salaisesti, vaan avoimesti kaikkien ryhmien kesken kunnanvaltuustoa myöten.

Tarve mitoittaa tilat järkevästi oikein ja käyttää esimerkiksi Papinmäen koulun nykyisiä terveitä tiloja edelleen koulukäytössä on ollut esillä useaan otteeseen. Esillä on ollut myös ratkaisu, jossa Papinmäen koulun oppilaista osa voisi siirtyä uusiin tiloihin ja osa oppilaista jäisi nykyisiin toimiviin rauhallisiin omiin tiloihin. Siis ison ja avoimen yhtenäiskampuksen sijaan. Väitteet heikommassa asemassa olevien oppilaiden syrjimisestä ovat tarkoitushakuisia ja vääriä.

Oikea kustannustaso nopeuttaa kaikkia hankkeita

Oikein mitoitetun ja nykytiloja hyödyntävän ratkaisun erityisenä etuna on se, että muita kiireellisiä kouluhankkeita kuten Nissniku, Kantvik ja lukiokampus voidaan nopeuttaa. Ei hidastaa, niin kuin muun muassa vihreiden puolelta on virheellisesti väitetty.

Olemmeko oppineet mitään keskustan kirjastohankkeen hankesuunnittelun ja rakentamisen aikana tehdyistä vääristä arvioista ja päätöksistä? Suurelta osin niiden takia kirjaston kustannukset nousivat yli kaksinkertaisiksi alun perin arvioituihin. Kirjaston hankesuunnitelmassa toiveikkaasti esitetyt noin 9,2 miljoonan kustannusarviot ylittyivät 12 miljoonalla. Samanlaisiin virheisiin ei kunnalla ole varaa.

Oppilaamme ja erinomaiset opettajamme ansaitsevat hyvät tilat, jotta Kirkkonummen laajasti kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnustettu hyvä sivistystoimi voi jatkaa kehittämistään ja kehittymistään. Siitä kunnanhallitus pyrkii omalta osaltaan pitämään huolen. Tähän työhön toivon kaikkien rakentavasti osallistuvan.

Timo Haapaniemi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

23.5.2021

Totuus kouluhankkeista – koulut eivät tule kuntoon syyttelyllä

Kirkkonummen kouluhankkeiden ympärillä käytävä ”keskustelu” mediassa ja somessa alkaa saada surkuhupaisia piirteitä. Muun muassa vihreiden valtuustoryhmän erikoiset väitteet Kirkkonummen kunnanhallituksen toiminnasta eivät anna kovin hyvää kuvaa heidän tavastaan osallistua rakentavaan keskusteluun järkevien ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi valtavan ison koulurakentamistarpeen hoitamisessa.