Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 29.3.2019

Autolla ajamisen tarve on erittäin suuri koko Uudellamaalla, myös Kirkkonummella, Siuntiossa ja Inkoossa. Vaikka joukko­lii­ken­nettä on kehitetty, ei se valitettavasti mitenkään kustan­nus­te­hok­kaasti kykene tarjoamaan meille kaikille mahdollisuutta jokapäiväiseen liikkumiseen. Tarvitsemme kunnossa olevia teitä päivittäin työn ja elinkei­no­e­lämän tarpeisiin, harrastus- ja vapaa-ajan liikkumiseen, matkailun edistämiseen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen.

Uusimaa on Suomen talouden veturi ja meidän on pidettävä huolta sen menestymisestä, jotta koko Suomi pärjää. Se luo hyvinvointimme perustan. Teistä huolen pitäminen luo menestymiselle mahdol­li­suuksia.

Liikenne kasvaa – rahat vähenevät

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, johon kuuluvat Uusimaa ja Päijät-Häme, ajetaan vuodessa 12 000 000 000 autokilometriä. Liikenne on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 12 %, mutta samalla tienpidon perusrahoitus on laskenut 25 %. Rahojen vähennys ja riittä­mät­tömyys ei voi enää jatkua.

Tällä hetkellä tiet rapistuvat. Reikäiset tiet ovat vaarallisia ja rakenteet hajoavat talven vaikutuksista entistä huonompaan kuntoon, ellei niitä kiireesti peruskorjata kunnolla. Odotamme kaikki kauhulla routa­vau­ri­oiden alkamista, jolloin onnet­to­muus­riski kasvaa ja vaarat pahenevat. Tiet ovat tärkeä osa kansal­li­so­mai­suut­tamme ja niistä on pidettävä parempi huoli. On hölmöläisten hommaa antaa teiden pohjien ja rakenteiden rikkoontua ennen kuin tehdään tarvittavat korjaukset. Silloin on jo myöhäistä ja lasku on entistä suurempi. Tarvitsemme myös liiken­ne­tur­val­li­suuden parantamiseen risteys- ja liitty­mä­a­lu­eiden perus­kor­jauksia.

Suomen tiet ovat surkeassa kunnossa
Tiet Suomessa ovat surkeassa kunnossa

Laita kuvasi tieongelmista meille

Keräämme teidän omia valokuvianne huono­kun­toi­sista teistä ja pahimmista ongel­ma­koh­dista. Toimitan sen jälkeen kuvagallerian Uudenmaan ELY-keskuksen tiejohtajalle ja väylävirastoon. Kokoamme myös uusista kansa­ne­dus­ta­jista verkoston, joka ottaa yhteistyössä tehtäväkseen tienpidon rahoituksen korjaamisen tarvittavalle tasolle alkavalla vaalikaudella.

Toimita valokuvasi paikka- ja aikatietoineen sähköpostilla timo95.haapaniemi@gmail.com tai voit toimittaa kuvasi myös Facebookissa www.facebook.com/HaapaniemiTimo/ -sivulla olevaan postaukseen vastauksena. Kerro myös, jos kuvaasi tai nimeäsi ei saa käyttää tulevissa julkaisuissa ja lehdessä.

Muistathan teillä kuvia ottaessasi olla varovainen, käyttää turvaliiviä sekä noudattaa varovaisuutta ja liiken­ne­sääntöjä. Huomioi myös ihmisten yksityisyys.

TIMO HAAPANIEMI
kunnan­hal­li­tuksen
puheenjohtaja,
eduskun­ta­vaa­lieh­dokas (kok.)

Teiden kunto Suomessa on huolestuttavalla tasolla
Teiden kunto Suomessa on huolestuttavalla tasolla