Uusimaa tarvitsee osaavan ja kokeneen kansa­ne­dus­tajan

Kirkkonummen kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi on asetettu Uudenmaan Kokoomuksen ehdokkaaksi kevään eduskun­tavaaleihin. Haapaniemi kertoo, että hänellä on vahva halu vaikuttaa suomalaisten tulevaisuuteen ja se tapahtuu parhaiten eduskunnan kautta.

– Uusimaa ja koko Suomi tarvitsee nyt kokemusta, osaamista ja positiivista uskoa tulevaisuuteen sekä arkirealismia ja jämäkkyyttä päätök­sen­tekoon, painottaa Haapaniemi.

– Eduskunta on irtautunut tavallisten ihmisten arjesta ja elämästä. SOTE-teatteri on sekoittanut koko eduskunnan työn ja saanut jo surkuhupaisia piirteitä. Kaikki myöntävät, että uudistuksia tarvitaan, mutta ei osata päättää miten. Sosiaali- ja tervey­den­hoidon uudistuksessa on otettava järki käteen ja muutokset on tehtävä ihmisten hoidon, hyvinvoinnin ja turvan ehdoilla, jatkaa Haapaniemi.

Haapaniemen teemoja ovat muun muassa työ, talous, turvallisuus, terveys ja teknologia.

– Työn tekeminen on tehtävä kannattavaksi, joten verotusta ei saa enää kiristää, päinvastoin. Verotuksen painopistettä on siirrettävä ansio­tu­lo­ve­roista haittojen, päästöjen ja kulutuksen veroihin.

– Kokoomuksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 %:iin ja sen avulla turvata tulevaisuuden hyvin­voin­ti­pal­velut, nämä ovat hyviä tavoitteita muistuttaa Haapaniemi.

– Teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen luo meille mahtavia mahdol­li­suuksia menestyä. Masalan eko-älykylän kaltaiset hankkeet pienta­lo­a­su­mi­sessa ovat yksi erinomainen keino vastata ilmaston muutokseen. Luonto ja ympäristö ovat meidän kaikkien yhteisiä tärkeitä asioita.

Uudenmaan tiet rapakunnossa

Haapaniemen mukaan on edesvas­tuu­tonta, kuinka huonoon kuntoon Uudenmaan paikallistiet on jätetty. Tiet ovat vaarallisia niin autoille kuin kevyelle liiken­teel­lekin.

– Uusimaa on koko Suomen talouden veturi, joten teiden huono kunto vaikuttaa koko maan menestykseen. Ei kaikkia ihmisiä ja työpaikkoja voi keskittää Helsinkiin eikä edes pääkau­pun­ki­seu­dulle. Tarvitsemme toimivat ja turvalliset tiet koko Uudellemaalle.

– Miten tämä voi olla niin vaikeaa? Autoilijoilta kerätään vuosittain erilaisina veroina yli kahdeksan miljardia euroa, mutta siitä vain kymmenesosa käytetään valtion tieverkostoon, kertoo Haapaniemi.

MTV:n urhei­lu­toi­mit­tajana ja Tulosruudun ankkurina tutuksi tullut Haapaniemi on aiemmin toiminut aktiivisesti useissa urhei­lu­seu­roissa ja yhdistyksissä sekä Suomen Kanoottiliiton ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheen­joh­tajana.

– En ole vain urheilun ja liikunnan puolestapuhuja, mutta totta kai taustani ja työni niiden parissa auttaa minua arvostamaan seuroissa tehtävää vapaa­eh­tois­työtä, joka on tärkeää niin arkiliikunnan, lasten ja nuorten harrastusten kuin kilpaur­hei­lunkin osalta.

– Hienoimpia yhteisiä aikaan­saan­nok­siamme kanoot­ti­lii­tossa oli se, kun Mikko Kolehmainen usean vuoden kovan työn jälkeen meloi olympiakultaa Barcelonan kisoissa, muistelee Haapaniemi.

Haapaniemi on innolla ja täysillä lähdössä eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kaaksi ja kokee, että juuri kokoomuksen kautta hän ja hänen äänestäjänsä voivat parhaiten vaikuttaa suomalaisten tulevaisuuteen.

– Jämäkkyyttä, asian­tun­te­muksen hyödyntämistä sekä vuoro­vai­ku­tuksen lisäämistä ja avoimuutta tarvitaan toki kokoomuksen työhön. Omalta osaltani olen valmis tuomaan sitä ja elämän­ko­ke­mustani eduskuntaan, jos äänestäjät minut sinne valitsevat, lopettaa Haapaniemi.