Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 24.8.2018

Uusimaa on koko Suomen ”veturi” ja talouden selkäranka. Nyt se on taittunut vakavasti ja murtumisuhan alla huono­kun­toisten maanteiden ja kevyen liikenteen väylien takia. Ongelma on erityisen suuri valtateitä alemman tieverkon osalla. Kirkkonummella ja muualla Uudellamaalla tiet ovat jo hengen­vaa­ral­lisen huonossa kunnossa. Uusimpana haasteena ovat paino­ra­joi­tetut, huonokuntoiset tai erittäin huonokuntoiset sillat, joista osa on Uudellamaalla ja valitettavasti liian monta Kirkkonummella.

Teiden huono kunto ei ole yksinomaan autoilijoiden ja ammat­ti­lii­kenteen ongelma, vaan vaara­ti­lan­teita ja onnettomuuksia tapahtuu jatkuvasti myös pyöräilyn ja muun kevyen liikenteen kohdalla. Sinänsä on ilahduttavaa, että pyöräilyn suosio kasvaa, mutta kevyen liikenteen verkostomme on surkealla tolalla. Pyöräily ja liityn­tä­py­sä­köinti ovat erinomainen vaihtoehto saavuttaa joukko­lii­kenteen palvelut, mutta yhteydet vaativat lisää voimavaroja ja hyvää suunnittelua.

Uudenmaan teillä on eniten liikennettä, mutta meillä on koko maan huonoimmat tiet. Maanteiden vuoro­kau­sit­tainen liikennemäärän keskiarvo on Uudellamaalla lähes kolmin­ker­tainen verrattuna koko maan keskiarvoon. Se näkyy myös ajettuina kilometreinä. Koko maan määristä lähes kolmasosa ajetaan Uudellamaalla. Miksi sitten ylivoimainen tarve ei näy teiden kunnos­tus­ra­hoissa? Siksi, että valtion määrärahat ovat liian pienet ja iso osa Uudenmaan rahoista kuluu valta­kun­nal­lisiin isoihin liiken­ne­hank­keisiin. Vaikka Sipilän hallitus on yrittänyt hillitä teiden korjausvelan kasvua, ovat toimet täällä aivan riittämättömät. Ymmärrän valtion talouden tasapai­not­ta­mis­tarpeet, mutta talouden veturin hoitamattomuus voi vammauttaa koko maan selkärangan.

Helsingin seudun kauppakamarin tuoreen selvityksen mukaan Uudenmaan yritykset tuottivat valtion kassaan 27 miljardia euroa veroja ja maksuja. Summa on valtavan suuri ja koostuu mm. välillisistä-, yhteisö- ja palkkaveroista sekä muista maksuista. Missä nämä rahat meillä näkyvät?

Nyt tarvitaan uusmaalaisten kansa­ne­dus­tajien ja ministereiden ryhtiliike, jolla tiemme saadaan turvallisiksi ja kuntoon, jotta Uusimaa voi toimia jatkossakin veturina koko Suomelle.

TIMO HAAPANIEMI