Timo Haapaniemi Etusivun kuva Kuntavaalit 2021

Timo
Haapaniemi
179

Järjen ääni on kuntalaisten etu

Timo ehdolla kuntavaaleissa Kirkkonummella!

”Päättäjä, jolla on järkeä, osaamista ja monipuolista kokemusta niin työelämästä kuin luottamustehtävistä. Timolla on uskallusta uudistaa Kirkkonummea tavoitteenaan kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan menestys myös tulevaisuudessa! Timon kanssa on helppo asioida ja hän osaa miettiä asioita monelta kantilta. ”

Näin kuvaa Timoa pitkäaikainen kollega Kati Kettunen, joka on kunnanhallituksen jäsen ja yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja

Näissä vaaleissa on kyse

Kirkkonummen
tulevaisuudesta!

Timo Haapaniemi pitämässä puhetta

Tavoitteeni

1. Kirkkonummea pitää kehittää turvallisena, viihtyisänä ja pientalovaltaisena kuntana, jossa lähivirkistysalueet ovat kunnossa ja luontoa arvostetaan!

2. Terve kuntatalous turvaa hyvät palvelut niin lapsille, koululaisille, nuorille, aikuisille kuin vanhuksillekin.

3. Meidän on saatava lisää verotuloja järkevällä kaavoituksella ja hallitulla muuttovoitolla.

4. Kirkkonummella kesken olevien tärkeiden projektien, kuten kouluhankkeiden ja hyvinvointikeskuksen kustannustehokas, mutta laadukas loppuun vieminen on tärkeä yhteinen tavoite.

5. Kunnan elinvoimaa ja viihtyvyyttä lisäävä kaavoitus ja kehittäminen. Niillä menestymme tulevaisuudessa.

EI VERONKOROTUKSILLE

Kirkkonummen veroprosentin tulee olla aktiivisia ihmisiä ja yrityksiä houkuttelevalla tasolla. Sen avulla voimme lisätä tuloja jopa enemmän kuin lyhytnäköisillä verojen korotuksilla, jotka heikentävät kunnan veto- ja elinvoimaa. Olennaista on tulojen lisääminen myös muilla oikeilla toimenpiteillä, kuten järkevällä kaavoituksella, joka tutkitusti tuo Kirkkonummelle merkittävästi lisää verotuloja suhteessa menoihin. Työllisyyden parantaminen myös lisää verotuloja ja vähentää tarpeettomia menoja. Veronkorotukset ovat viimeinen keino, jos esim. Marinin hallitus lisää kuntien taloudellista ahdinkoa.

JÄRKEÄ INVESTOINTEIHIN

Meillä on parhaillaan menossa ja sisäilmaongelmien takia myös tulossa valtava määrä investointeja. Niiden toteuttaminen vaati järkeviä ja oikein mitoitettuja suunnitelmia sekä hankkeiden prosessien hyvää hallintaa. Pakollisten hankkeiden osalta investointitasoa ei voi laskea, mutta mitoitusta voidaan järkeistää. Kunnan talouden tasapainoon saamiseksi on olennaista tulojen lisääminen oikeilla toimenpiteillä, kuten järkevällä kaavoituksella, joka tutkitusti tuo Kirkkonummelle merkittävästi lisää verotuloja suhteessa menoihin. Samoin on jatkettava toimintojen kehittämistä ja tehostamista niin, että rahoilla saadaan enemmän aikaan. Digitalisaatio, tekniikan hyödyntäminen sekä esimerkiksi Lean-laatuajattelun tehokas käyttöönotto parantavat rahojen tehokkaampaa käyttöä ja tuottavuutta. Vaalien alla alkanut syyttely ja sulle-mulle puheet on saatava loppumaan, jotta voimme mahdollisimman yksimielisesti toteuttaa hankkeet.

EI RUUHKAMAKSUILLE

Ruuhkamaksut ovat erittäin epätasa-arvoinen lisävero autoa tarvitseville ihmisille ja se tekee ihmisten elämästä entistä vaikeampaa, eikä se kannusta työntekoon. Monilla ihmisillä oma auto on välttämätön töiden, perheen harrastusten ja sujuvan arjen takia. Tutkimusten mukaan ruuhkamaksut eli lisäverot kohdistuisivat kaikkein kipeimmin pieni- ja keskituloisiin tavallisiin ihmisiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Se heikentäisi myös työvoiman saatavuutta ja ihmisten työllistymistä.

PÅ SVENSKA

1. Kyrkslätt måste vidareutvecklas som trygg, trivsam småhusdomineradkommun där de närrekreationsområdena är i gott skick och naturenuppskattas. – JA

2. Sund ekonomi i kommunen säkrar god service. – JA

3. Mera skatteintäkter med förnuftig planläggning. – JA

4. Det är viktigt att slutföra pågående viktiga projekt, såsom skola och vägar, påett kostnadseffektivt men högklassigt sätt. – JA

5. Skattehöjningar för pensionärer och arbetstagare. – NEJ

IN ENGLISH

A healthy municipal economy secures good services for children, schoolchildren, young people, adults and the elderly. We need to get more tax revenue with sensible town planning and controlled migration gain. Kirkkonummi should be developed as a safe, comfortable and detached house municipality, where the local recreation areas are in order and nature is valued!

Timo Haapaniemi Sundsin lintutornissa Porkkalassa

Tietoja minusta

Kotikuntani on minulle rakas ja tärkeä, samoin kuin kaikki sen asukkaat. Luottamushenkilönä olen tehnyt töitä kuntalaisten ja koko kunnan eteen jo yli 40 vuoden ajan.

Mikäli Te valitsette minut jatkamaan tätä työtä, pyrin mahdollisimman laajassa ja rakentavassa yhteistyössä saamaan tärkeät keskeneräiset hankkeemme valmiiksi.

Olen asunut Kirkkonummella lapsesta saakka jo yli 50 vuotta, myös opiskeluaikanani. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja neljä täysi-ikäistä lasta sekä kolme lastenlasta.

Olen aktiivinen luottamushenkilö. Tauon jälkeen, olen toiminut nyt neljä vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana ja maakuntavaltuuston jäsenenä. Olen toiminut aiemmin muun muassa Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöiden hallituksissa sekä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Omnian hallituksessa.

Urheilutoimittajana ja -tuottajana teen töitä TV-urheilun erikoislähetyksissä. Aiemmin olen toiminut muun muassa uutispäällikkönä ja ankkurina. Lisäksi toimin nykyisin kahden yrityksen hallinnossa erityisesti viestinnän ammattilaisena.

Olen toiminut järjestötyössä muun muassa Kirkkonummen Melojien, tennisseuran, karateseuran ja Salamoiden hallituksissa sekä Suomen Kanoottiliiton puheenjohtajana ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajana. Kulttuurin puolelta minulla on kokemusta Karjalaseuran ja Kirkkonummen Kansallinen Kulttuuri ry:n toiminnasta.

Suomen Nuorkauppakamareiden puheenjohtajana toimin vuonna 1995 ja sen jälkeen kansainvälisen nuorkauppakamarin tehtävissä eri puolilla maailmaa.

Kirkkonummen vanhusten palvelukeskuksen säätiön hallituksen puheenjohtajana toimin 14 vuoden ajan sen perustamisesta alkaen.

Timo Haapaniemi ja Petteri Orpo
Timo ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kuva otettu ennen koronaviruspandemiaa)
Timo Haapaniemi Vaalimainos
Timo on ehdolla kuntavaaleissa 2021

Blogi

 • Kirkkonummen kouluhankkeet liikkeelle, kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen
  – Kunnan kokonais­ta­loutta rasittaa tulevina vuosina erityisen paljon Marinin hallituksen vihreiden, keskustan, RKP:n ja vasem­mis­to­liiton tuella ajama maakunta-sote. Se vaikuttaa Kirkkonummen kunnan talouteen todella negatiivisesti. Tämä on otettava huomioon kokonais­ta­louden hallinnan skenaarioissa vaikka toivonkin, että sote-muutos ei toteutuisi esitetyllä mallilla ja rahoi­tus­rat­kai­suilla, painottaa Kirkkonummen kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.
 • Kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi: Kirkkonummen terve talous edellyttää järkeviä päätöksiä ja hyvää yhteistyötä
  Kirkkonummella on hyvät edellytykset menestyä myös tulevai­suu­dessa, kun yhteistyössä uskalletaan tehdä järkeviä päätöksiä toimintojen kehittämisessä, nopeammassa tai ripeämmässä kaavoituksessa ja tarpeellisissa inves­toin­neissa. Kirkkonummi menestyy ja voi tarjota hyvät palvelut asukkaille ja yrityksille verotulojen lisäämisen avulla. Veroja ei pidä korottaa, vaan kunnan pitää saada lisätuloja kilpai­lu­ky­kyisen veroprosentin tuomalla muuttovoitolla ja järkevällä kaavoituksella. Asian­tun­ti­joiden tekemät selvitykset osoittavat kiistatta, että väestönkasvu ja sen mukana verotulojen kasvu ovat kunnan tulevaisuuden tärkeä voimavara ja sitä pitää vaalia hyvällä, ripeällä kaavoituksella.
 • Totuus kouluhankkeista – koulut eivät tule kuntoon syyttelyllä
  Kirkkonummen kouluhankkeiden ympärillä käytävä ”keskustelu” mediassa ja somessa alkaa saada surkuhupaisia piirteitä. Muun muassa vihreiden valtuustoryhmän erikoiset väitteet Kirkkonummen kunnanhallituksen toiminnasta eivät anna kovin hyvää kuvaa heidän tavastaan osallistua rakentavaan keskusteluun järkevien ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi valtavan ison koulurakentamistarpeen hoitamisessa.
 • Haapaniemi 40 vuotta Kirkkonummen kehittämisessä mukana
  Nykyinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi on tehnyt pitkän ”uran” Kirkkonummella eri luottamushenkilötehtävissä. Sinä aikana pienestä alle 20.000 asukkaan teollistuneesta maalaiskunnasta on kehittynyt yli 40.000 asukkaan vireä, menestyvä ja Suomen toiseksi suurin kunta.
 • Ibruktagande av Södra Karelens modell för ingripande i lagstridiga gärningar i skolor
  Kyrkslätt borde vara världens bästa ställe för ett barn att växa upp. För alla är det tyvärr inte det. Mobbning är ett ihärdigt problem som fortfarande håller till i vårt samhälle och våra skolor. Såsom många andra fenomen ändrar mobbning också hela tiden sin form och hittar nya tillfällen. Vi måste bestämt kämpa mot mobbning eftersom det i värsta fall kan lämna djup trauma som räcker livet ut. Man måste komma ihåg att mobbning också lämnar sina spår i den som mobbar.
 • Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa
  Kirkkonummen pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa. Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Lisätietoja Timosta

Timo Haapaniemi Kesäkuva

Timo Haapaniemi

Urheilutoimittaja, tuottaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja

[email protected]

+358 50 554 4199

Timo Haapaniemi hymyilee

Vaalikoneet

tutustu timon vastauksiin

Yle, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, Iltalehti ja Länsiväylä.